Predchadzajúce ročníky

9. ročník…..2019

Hostia: Júlia Batmendijnová, Rasťo Hatiar

8. ročník…..2018

Hostia: Juraj Koreň a Walenty Fiut

7. ročník…..2017

Hostia: Miroslav Peťo a Štefan Vyparina

6. ročník…..2016

Hostia: Michal Sabovčík a Martin Lipina

5. ročník…..2015

Hostia: Stanislav Filkor a Peter Hámor

4. ročník…..2013

Hostia: Pavol Jackovič a Ivan Mudroň 

3. ročník…..2012

Hostia: Martin Siska, David Zavacky Martin Krasňanský

2. ročník…..2011

Hostia: Michal Buchovecky a Michal Król

1. ročník…..2010

Hostia: Ondřej SVoboda a Erik Baláž

0. ročník…..2009

Hostia: Alexander Ružbašan a Peter Šperka