ZDRUFF!

Keďže je Stará Ľubovňa v čiernej farbe podľa COVID automatu, môžeme zorganizovať ZDRUFF len pre očkovaných, s obmedzením kapacity na 100 osôb na blok.

Ľudia vchádzajú hlavným vchodom a po ukončení bloku vychádzajú bočným východom. Medzi blokmi je preto 15 min prestávka.

Cena vstupenky na jeden blok (2,5 hodiny) je 3,- EUR. Predaj vstupeniek na mieste alebo rezervácia mailom na bouldersopa@gmail.com alebo na čísle 0910 494 418 – Daniel Šak. Pri rezervácii uveďte: 1. Blok, 2. Počet lístkov, 3. Vaše meno. Vďaka a tešíme sa na Vašu návštevu!

Prevádzkovateľom sa nariaďuje dodržiavať nasledovné všeobecné opatrenia:

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
 • pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
  • potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
  • informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
  • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 • prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je prevádzkovateľ údaje povinný zničiť,
 • zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
 • priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,
 • dodržiavať nasledovné maximálne kapacity:
  • do 100 osôb, pre prevádzky nachádzajúce sa územných obvodoch okresov v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky výlučne plne očkovaným osobám,

Pravidlá pre prevádzky podľa COVID AUTOMAT-u sú nasledovné:

 • Pre zariadenia zaradené v okresoch v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
  • zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
  • v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi.